Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü 5- Hadis’e ve Hadis Meclislerine Ehemmiyet Vermek: Hadis Usulü Online Oku

5- Hadis’e ve Hadis Meclislerine Ehemmiyet Vermek: Hadis Usulü Online Oku

42275


5- Hadis’e ve Hadis Meclislerine Ehemmiyet
Vermek:

 

Hadis, Hz. Peygamber’in sözüdür. Böyle olunca
hadis hocasının hadise son derece saygılı olması gerekir. Bu da hadis okutacağı
yere düzgün kılık-kıyafetle ve temiz olarak gitmesi, iyi hazırlanmış olması,
ders verme üslubuna ve eğitim-öğretim kurallarına fevkalade dikkat göstermesi
gerekir. Muaşeret kurallarına riayet etmesi, üslub ve ifade olarak meramını
eksiksiz anlatması ve ciddiyetsizlik anlamına gelecek her türlü davranıştan
kaçınması lazımdır.

Hadis hocası vekarıyla da öğretimde
bulunmalıdır. İmam Malik’in hadis meclisleri bu açılardan örnek niteliktedir.

[1]

Muhaddis, hadis tedrisine geçeceği zaman kılık
kıyafetine itina etmeli, bu yönde dinleyenlere tefevvuk etmelidir. Nitekim İmam
Mâlik’in, dersten önce abdest -ve hatta boy abdesti- aldığı, en iyi elbiselerini
giyip, güzel kokular süründüğü, büyük bir vakar içinde tedriste bulunduğu,
gürültü yapanlara bile meydan vermediği rivâyetlerde gelmiştir.

[2] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 53.[2]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/517.

Önceki İçerik3- Kendisinden Daha Ehil Olana Saygı Göstermek: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerik7- Hadis Tedrisi Esnasında Birtakım Kurallara Uymak Hadis Usulü Online Oku