Hadis Usulü

Muzdarib Hadisin Hükmü Hadis Usulü Online Oku


Muzdarib Hadisin Hükmü:

 

Muzdarib Hadisler ravilerinin hadisi iyi
zabdetmemeleri yüzünden meydana gelen rivayet ihtilaflarıyla zayıf olmaktadır.
Bununla beraber bazı muzdarib hadislerin metni sahihtir; ızdırabı ise sika olan
ravilerinin isim veya künyelerindedir. Mesela Buhari ravileri arasında hem
Süfyanu’s-Sevri, hem Süfyan b. Uyeyne vardır. Her birinden hadis alanlar
bellidir. Bunlardan her ikisinden birden hadis almış bulunan birisi “Haddeseni
Süfyan” der. Bu bir ihtilaf konusu olur. Şeyhlerinden de bir sonuca varılamaz.
Hadis öylece kalır. Bununla birlikte hadis ravilerinin isim, şöhret, neseb veya
künyelerindeki ihtilaflarmetnin sıhhatine bir zarar vermez.

[1]
   
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 21-22.

İlgili Makaleler