Arapça GramerArapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Muzaaf Fiiller

  1. birinci babdan gelen muzaaflar: فَعَّ ، يَفُعُّ şeklinde olur. Örnek: رَدَّ ، يَرُدُّ gibi.
  2. İkinci babdan gelen muzaaflar: فَعَّ ، يَفِعُّ şeklinde olur. Örnek: حَبَّ ، يَحِبُّ gibi.
  3. Dördüncü babdan gelen muzaaflar: فَعَّ ، يَفَعُّ şeklinde olur.Örnek: عَضَّ ، يَعَضُّ gibi.

Mazi malum birinci çekimi her babda فَعَّ şeklindedir.

Mazi malumun baştan beş çekimi şeddelidir. Sahihe benzemez. Fakat altıncıdan itibaren şedde düşer ve sahih gibi çekilir:

Birinci babda:

Birinci babda:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil    
رَدُّوا رَدَّا رَدَّ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
رَدَدْنَ رَدَّتَا رَدَّتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
رَدَدْتُمْ رَدَدْتُمَا رَدَدْتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
رَدَدْتُنَّ رَدَدْتُمَا رَدَدْتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
رَدَدْنَا   رَدَدْتُ   مُتَكَلِّمٌ

İkinci babda:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil    
حَبُّوا حَبَّا حَبَّ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
حَبَبْنَ حَبَّتَا حَبَّتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
حَبَبْتُمْ حَبَبْتُمَا حَبَبْتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
حَبَبْتُنَّ حَبَبْتُمَا حَبَبْتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
حَبَبْنَا   حَبَبْتُ   مُتَكَلِّمٌ

Dördüncü babda:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil    
فَعَُّوا فَعَّا فَعَّ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
فَعِلْنَ فَعَّتَا فَعَّتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
فَعِلْتُمْ فَعِلْتُمَا فَعِلْتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
فَعِلْتُنَّ فَعِلْتُمَا فَعِلْتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
فَعِلْنَا   فَعِلْتُ   مُتَكَلِّمٌ

Dördüncü babda:

جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil    
غَضُّوا غَضَّا غَضَّ مُذَكَّرٌ Eril غَائِبٌ
غَضِضْنَ غَضَّتََا غَضَّتْ مُؤَنَّثٌ Dişil
غَضِضْتُمْ غَضِضْتُمَا غَضِضْتَ مُذَكَّرٌ Eril مُخَاطَبٌ
غَضِضْتُنَّ غَضِضْتُمَا غَضِضْتِ مُؤَنَّثٌ Dişil
غَضِضْنَا   غَضِضْتُ   مُتَكَلِّمٌ

İlgili Makaleler