Arapça GramerArapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapçada CEMİ MÜZEKKER SALİM

 

 
Öğretmenler (Muallimûne)

 

 
مُعَلِّمُونَ

 

 
 
Öğretmen (Muallim)

 

 
مُعَلِّمٌ

 

 
Öğretmenler (Muderrisûne)

 

 
مُدَرِّسُونَ 

 

 
 
Öğretmen (Muderris)

 

 
مُدَرِّسٌ 

 

 
Mühendisler (Muhendisûne)

 

 
مُهَنْدِسُونَ 

 

 
 
Mühendis (Muhendis)

 

 
مُهَنْدِسٌ 

 

 
Müslümanlar (Muslimûne)

 

 
مُسْلِمُونَ 

 

 
 
Müslüman (Muslim)

 

 
مُسْلِمٌ 

 

 
İman edenler (Mu’minûne)

 

 
مُؤمِنُونَ 

 

 
 
İman eden (Mu’min)

 

 
مُؤمِنٌ 

 

 
Müşrikler (Muşrikûne)

 

 
مُشْرِكُونَ 

 

 
 
Müşrik (Muşrik)

 

 
مُشْرِك 

 

 
Kâfirler (Kâfirûne)

 

 
كَافِرُونَ 

 

 
 
Kâfir (Kâfir)

 

 
كَافِرٌ 

 

 
İyi insanlar (Sâlihûne)

 

 
صَالِحُونَ 

 

 
 
İyi insan (Sâlih)

 

 
صَالِح 

 

 
Zulmedenler (Zâlimûne)

 

 
ظَالِمُونَ 

 

 
 
Zulmeden (Zâlim)

 

 
ظَالِم 

 

 
Memurlar (Muvazzafûne)

 

 
مُوَظَّفُونَ 

 

 
 
Memur (Muvazzaf)

 

 
مُوَظَّف 

 

 
Aşçılar (Tabbâhûne)

 

 
طَبَّاخُونَ 

 

 
 
Aşçı (Tabbâh)

 

 
طَبَّاخ 

 

 
Müdürler (Mudîrûne)

 

 
مُدِيرُونَ

 

 
 
Müdür (Mudîr)

 

 
مُدِير

 

 
Sanatçılar (Fennânûne)

 

 
فَنَّانُونَ 

 

 
 
Sanatçı (Fennân)

 

 
فَنَّان 

 

 
Mısırlılar (Mısriyyûne)

 

 
مِصْرِيُّونَ

 

 
 
Mısırlı erkek (Mısriyy)

 

 
مِصْرِيّ

 

 
Iraklılar (Irâkiyyûne)

 

 
عِرَاقِـيُّونَ 

 

 
 
Iraklı erkek (Irâkiyy)

 

 
عِرَاقِيّ 

 

KURALSIZ ERİL ÇOĞULLAR
 
Bazı eril isimler üstteki kurala uymazlar. Kelimelerin tekilinin şekli değiştirilerek çoğul hale gelir. Sözlüğe bakarak öğrenilir.
 
 
 
Profesörler (Esâtize)
 
أَسَاتِذة 
 
 
Profesör (Ustâz)
 
أُسْتَاذ
 
Öğrenciler (Tullâb)
 
طُلَّاب 
 
 
Öğrenci (Tâlib)
 
طَالِب 
 
Öğrenciler (Telâmîz)
 
تَلَامِيذ 
 
 
Öğrenci (Tilmîz)
 
تِلْمِيذ 
 
Oğlanlar (Evlâd)
 
أَوْلَاد 
 
 
Oğlan çocuk (Veled)
 
وَلَد 
 
Doktorlar (Etibbâ’)
 
أَطِبَّاء 
 
 
Doktor (Tabîb)
 
طَبِيب
 
İmamlar (Eimme)
 
أَئِمَّة 
 
 
İmâm (İmâm)
 
إِمَام
 
Adamlar (Ricâl)
 
رِجَال 
 
 
Adam (Racul)
 
رَجُل
 
Bilginler (Ulemâ’)
 
عُلَمَاءُ
 
 
Bilgin (Âlim)
 
عَالِم
 
Bakanlar (Vuzerâ’)
 
وُزَرَاءُ 
 
 
Bakan (Vezîr)
 
وَزِير 
 
Başkanlar (Ruesâ’)
 
رُؤسَاء
 
 
Başkan (Reîs)
 
رَئِيس
 
Erkek torunlar (Ahfâd)
 
أَحْفَاد
 
 
Erkek torun (Hafîd)
 
حَفِيد
 
Bebekler, çocuklar (Etfâl)
 
أَطْفَال
 
 
Bebek, çocuk (Tıfl)
 
طِفْل 
 
Dedeler (Ecdâd)
 
أَجْدَاد
 
 
Dede (Cedd)
 
جَدّ 
 
Babalar (Âbâ’)
 
آبَاء
 
 
Baba (Eb)
 
أَب 
 
İşçiler (Ummâl)
 
عُمَّال
 
 
İşçi (Âmil)
 
عَامِل 
 
Hakemler (Hukkam)
 
حُكَّام 
 
 
Hakem (Hakem)
 
حَكَم 
 
A) Kurallı eril kelimeler, cümlede (ismin yalın halinde) ve özne olarak gelirse, 
sonu (ûne) olarak biten şekli kullanılır.
 
1. İsim cümlesinde kullanımı:
 
 
Müslümanlar camidedir.
 
El- muslimûne fi’l-mescid
 
اَلْمُسْلِمُونَ فِي الْمَسْجِدِ 
 
2. Fiil cümlesinde kullanımı:
 
 
Müslümanlar gitti
 
Zehebe’l-muslimûne
 
ذَهَبَ الْمُسْلِمُونَ
 
 
B) Bu kelimeler, cümlede (ismin -i, -e, -de, -den hali ve iyelik halinde) olarak kullanılacaksa üstteki şekilleri kullanılmaz.
 
ون) (ûne) ekindeki (vav) harfi atılarak (uzatma ye’si) konur ve kelimenin sonu ( ين) (îne) olarak okunur.
 
 
1. İsmin –i hali:
 
 
Müslümanları gördüm.
 
Raeytu’l-muslimîne
 
رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ
 
 
2. İsmin –e hali:
 
 
Müslümanlara baktım.
 
Nazartu ile’l-muslimîne
 
نَظَرْتُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ
 
 
3. İsmin –de hali:
 
 
Müslümanlarda
 
Fi’l-muslimîne
 
فِي الْمُسْلِمِينَ
 
 
4. İsmin –den hali:
 
 
Müslümanlardan
 
Mine’l-muslimîne
 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 
 
5. İyelik hali (Arapça isim tamlamasında, soldaki kelime olunca)
 

 

 
Müslümanların kitabı
 
Kitâbu’l-muslimîne
            
كِتَابُ الْمُسْلِمِينَ

 

 
 
 
KELİMELERİN ÇOĞULLARINI SÖZLÜKTE BULMAK:
 
 
 
Kurallı eril kelimelerin çoğulları sözlükte  ( ج  ــون  ) olarak gösterilir. Cim harfi (Çoğul:cemi جمع) kelimesini simgeler.
 
Eğer kurala uymayan bir kelime ise, çoğulu parantez içinde ayrı bir kelime olarak verilir.
 
Örnek:
 
 
 
 
1. مُعَلِّم  kelimesi kurala uyan bir kelimedir. Yanına ( ج  ــون) konmuş. Yani bu kelimenin sonuna (ــون) ekleyip çoğul yaparız.
 
 مُعَلِّمُون(Muallimûne) Erkek hocalar (ilkokul hocaları)
 
 
2.  مُدَرِّس  kelimesi kurala uyan bir kelimedir. Yanına ( ج  ــون  ) konmuş. Yani bu kelimenin sonuna (ــون) ekleyip çoğul yaparız.
 
 مُدَرِّسُون(Muderrisûne) Erkek hocalar
 
 
3. أُسْتَاذkelimesi kurala uymayan bir kelimedir. Yanına (أَسَاتذة) konmuş. Yani bu kelimenin çoğuludur. (ـون)  ile çoğul yapılmaz.
 
أَسَاتذة: (Esâtize) Öğretmenler, profesörler

İlgili Makaleler