Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Arapça Gramer Arapça Harfler

Arapça Harfler

80455

Aşağıdaki bilgiler yüzeyseldir.

Arap Alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
(ء Hemze)

 

Başta ortada ve Sonda Yazılışlar

Yalın Hali   İsim
  Sonda Ortada Başta

ا‎

ﺎ‎

elif

ب‎

ﺐ‎

ﺒ‎

ﺑ‎

be

ت‎

ﺖ‎

ﺘ‎

ﺗ‎

te

ث‎

ﺚ‎

ﺜ‎

ﺛ‎

se

ج‎

ﺞ‎

ﺠ‎

ﺟ‎

cim

ح‎

ﺢ‎

ﺤ‎

ﺣ‎

ha

خ‎

ﺦ‎

ﺨ‎

ﺧ‎

د‎

ﺪ‎

dal

ذ‎

ﺬ‎

zel

ر‎

ﺮ‎

ra

ز‎

ﺰ‎

ze

س‎

ﺲ‎

ﺴ‎

ﺳ‎

sin

ش‎

ﺶ‎

ﺸ‎

ﺷ‎

şin

ص‎

ﺺ‎

ﺼ‎

ﺻ‎

sad

ض‎

ﺾ‎

ﻀ‎

ﺿ‎

dad

ط‎

ﻂ‎

ﻄ‎

ﻃ‎

ta (tı)

ظ‎

ﻆ‎

ﻈ‎

ﻇ‎

Za (zı)

ع‎

ﻊ‎

ﻌ‎

ﻋ‎

ayn

غ‎

ﻎ‎

ﻐ‎

ﻏ‎

ğayn

ف‎

ﻒ‎

ﻔ‎

ﻓ‎

fe

ق‎

ﻖ‎

ﻘ‎

ﻗ‎

kaf

ك‎

ﻚ‎

ﻜ‎

ﻛ‎

kef

ل‎

ﻞ‎

ﻠ‎

ﻟ‎

lam

م‎

ﻢ‎

ﻤ‎

ﻣ‎

mim

ن‎

ﻦ‎

ﻨ‎

ﻧ‎

nun

و‎

ﻮ‎

vav

ه‎

ﻪ‎

ﻬ‎

ﻫ‎

he

ي‎

ﻲ‎

ﻴ‎

ﻳ‎

ye

 
 
 
 

Harekeler ve İşaretler

 
 
 

Fetha (فتحة‎‎) (Türkçede üstün olarak bilinir) işareti harfin üzerine çizilen hafif eğik düz bir çizgidir.

ـَ

Fetha, bulunduğu harfi e ila a arasındaki bir sesle seslendirir. İnce harfler e sesine, kalın harfler ise a sesine yakın bir sesle seslendirilir.

 

Kesra (كسرة) (Türkçede esre olarak bilinir) işareti harfin altına çizilen hafif eğik düz bir çizgidir.

ـِ

Kesra, bulunduğu harfi i ile ı arasında bir sesle seslendirir. İnce harfler i sesine, kalın harfler ise ı sesine yakın bir sesle seslendirilir.

 
 
 

Damma (ضمة) (Türkçede ötre olarak bilinir) işareti harfin üzerine çizilen fiyonku andıra şekildir.

ـُ

Damma, bulunduğu harfi ü ile u arasında bir sesle seslendirir. İnce harfler ü sesine, kalın harfler ise u sesine yakın bir sesle seslendirilir.

 

 

Arapça’da Kalın, İnce ve Peltek Harfler ve Okunuşları

 
Arapça’da harfler kalınlık ve peltekliğine göre aşağıdaki gibidir.
 
Kalın Harfler :

خ (hı): Bu harf balgam sökerken gırtlağımızın bademciklerimize, geniz etimize, ağzımızın içine yakın olan kısmından çıkarttığımız hırıltı gibidir. Tabii ki o hırıltıdan daha yumuşak şekilde zikredilmelidir.

ص (sad): Bu harf kalın S harfidir. Mesela biz Türkçede Salih, Sayfa, Sunum, Sorgu, Sahte derken S harfi ağzımızdan kalın çıkar. Sad harfi de böyle telaffuz edilmelidir.

ض (dad): Bu harf kalın D harfidir. Türkçede Dayı, Dargın, Domuz, Dağ, Durmak, Durgun derken D harfi ağzımızdan kalın bir şekilde çıkar. Dad harfi de aynen bu şekilde telaffuz edilmelidir. Maalesef İslam Dünyasında Arabistan hariç bu harf doğru telaffuz edilmemektedir. Türkiye de dahil “Dad” harfi zikredilirken “Z” sesine yakın okunmaktadır. Bu yanlıştır.

ط (tı): Bu harf kalın T harfidir. Türkçede Turan, Tarık, Torun, Torba, Talan derken T harfi ağzımızdan kalın bir şekilde çıkar. Bu harf de tıpkı bu şekilde telaffuz edilmelidir.

ظ (zı): Bu harf kalın ve peltek okunur. İzahı biraz güç ama şöyle izah edeyim: Üst ön dişlerimizle dilimizin ucu değil de biraz daha gerisinin birleşmesi sonucu Z harfini okumaya çalışırken ortaya çıkan sestir. Bu ses doğal olarak zaten kalın ve peltek çıkar.

غ (ğayn): Bu Harfe kısaca gargara harfi de diyebiliriz. Ağzınızda su yokken gargara yapmayı deneyin. Bu esnada çıkan ses Ğayn harfinin telaffuzudur. Tabii ki abartılı bir tonda değil normal bir şekilde zikredilir.

ق (kaf): Kaf harfi K harfinin genizimize yakın şekilde kalın olarak okunmasıyla zikredilir. Doğu bölgelerimizde “Kardaş” ya da “Ulan Kro” denilirken gırtlağa doğru zikredilen o kalın K harfi, Arapçadaki Kaf harfinin telaffuzudur.

 

 

Hem Kalın Hem İnce Okunabilen Harfler :

ر (ra)  ve ل (lam)

Lam harfi Türkçedeki gibidir. Yerine göre kalın ya da ince okunur. Alacakaranlık derken L harfi kalın, Lüksemburg derken L harfi ince okunur.

Ra harfi de böyledir.

 

 
 
 
İnce Peltek Harfler :
 
ث (se): Adı üstünde Se harfi peltek okunur. Bazı insanlar ağız yapılarından dolayı S harfini peltek olarak zikreder. Se harfi İngilizcede “With” kelimesinin zikredilişi gibidir.

 

ذ (zel): Bu harf dilin ön kısmıyla üst ön dişleri birleştirerek peltek okunur.

 

Diğer Harfler:
 
ي(ye), ه‎(he), ن(nun), م(mim), ك(kef), ف(fe), ش(şin veya şın), س‎(sin), ز‎(ze), د‎(dal), ج‎(cim), ت‎(te), ب(ba veya be): Bu harflerin tümü Türkçedeki şekliyle okunur.

 

و(vav): Vav harfini telaffuz ederken alt dudak ile üst ön dişler bir araya gelmez. Tıpkı İngilizcedeki (W) harfinin okunuşu gibidir. Bazen ilginç olaylar karşısında “Vaaouuv” der insanlar. O sırada alt ve üst dudak birleşmeden V harfi zikredilir. Arapçada Vav harfinin telaffuzu da bu şekildedir.

 

ا‎(elif): Bu harf, yerine göre, sesli harflerin tümü için kullanılır.
 

 

ع(ayn): Bazen Arapları kastederek “Ayvaa, yallah tazyik” derler. Burada “Ayvaa” derken gırtlağımızdan çıkarttığımız A sesi Arapçadaki Ayn harfinin telaffuzudur.
 
Arapça Dersler - Arap Alfabesi

Arapça dilbilgisi ; Sarf (biçim bilgisi) ve Nahiv (söz dizimi) den oluşmaktadır.

Arapça’da kelimeleri meydana getiren harfler(sessizler) 28 tanedir. Bu harfler kelimenin başında, ortasında, sonunda ya da yalnız başına olmak üzere dört biçimde yazılır.

 
Bu harflere “el-huruful-hicaiyye” yani hece harfleri de denir. Harflerin 22 si, kendinden önceki ve sonraki harflerle birleşir, 6’sı ise yalnız kendinden önceki harflerle birleşir :
  ا،د،ذ،ر،ز،و

Arapça’da sesli harf yoktur. Onun yerini harekeler alır. Hareke : Bir harfin ne şekilde okunacağını gösteren işaretlerdir:

Esre; (Kesra)harfin altına konulan sola eğik çizgi olmakla birlikte, o harfin okunuşunda i,ı sesi verir.
Arapça harekeler üstün Üstün;(Fetha) harfin üstüne konulan sola eğik çizgidir ve konulduğu harfin okunuşunda e,a sesi verir.
Arapça harekeler ötre Ötre;(Damme) küçük و harfine benzer ve harfin üzerine konulur. Konulduğu harfe u-ü arası bir ses verir.
   

Arapça’da harfler sağdan sola doğru yazılır.

>>Bir sonraki dersimiz (Arapça harflerin başta, ortada ve sonda yazılışı, Şemsi harfler ve kameri harfler) için tıklayın..
   
Önceki İçerikKane ve Kardeşleri Kane ve Benzerleri
Sonraki İçerikİrab – Lafzi İrab- Mahalli İrab