İlahiyat Haber

Müslüman Para Birimi Oluşturulmalı

 

İslâm Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKDİGF) tarafından farklı ülkelerden gelen 170 gencin İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) zirvesinin bir simülasyonunu yaptıkları Tataristan’daki İkinci Uluslararası İİT Modeli Konferansı Küresel Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Türk Dışişleri Bakanlığı ve Tataristan Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle düzenlenen zirvenin bildirgesinde, nükleer çalışmaları dolayısıyla İran’a yaptırım uygulayan Avrupa Birliği ile ABD, tutumlarını somut veriler yerine şüpheye dayandırmakla eleştirildi. İİT üyesi ülkelere nükleer çalışmalarını Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu’nca düzenli olarak denetlenmesine izin vermeleri çağrısında bulunulan bildirgede, İsrail’in nükleer çalışmalarının görmezden gelindiğine dikkat çekildi. Zirve kararlarında, İslâm dünyasındaki mezhep ayrılıklarından endişe duyulduğu ifade edilerek, İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nın bu konuda köprü rolü oynaması istendi. Bu konuda ayrıca, mezhepler arası ilişkilerin iyileştirilmesi amacıyla ülkelerin eğitim müfredatlarında yapılacak düzenlemeler ile medya kampanyalarının olumlu rolü olabileceğine işaret edildi.

‘MÜSLÜMAN PARA BİRİMİ OLUŞTURULMALI’
İİT zirvesi simülasyonu yapan gençlerin hazırladığı sonuç bildirgesinde, Arap Baharı’nın sancılarının devam ettiği ülkelerde İİT’in halkların temel hak taleplerini desteklemesi gerektiği ifade edilerek, örgütün bu coğrafyadaki geçiş sürecinin içerdiği tehlikelere karşı dikkatli olması istendi. Bildirgede, İslâm Kalkınma Bankası’nın bu ülkelere ekonomik destek için özel bir komite kurması çağrısı yapılarak, işgücünün serbest dolaşımı, vize ve gümrük kolaylıkları sağlayacak anlaşmalar imzalanması, bir “Müslüman para birimi” oluşturulması için çalışmalara başlanması istendi. Bu arada zirve kararlarında, Azerbaycan topraklarında süren Ermenistan işgali eleştirilerek, evlerinden edilen 1 milyon Azerî durumu için endişe edildiği dile getirildi.

BALKANLARDAKİ MÜSLÜMAN AZINLIKLAR
Zİrvede, İİT üyesi ülkelerin Balkanlar’daki Müslüman azınlıklar ile yaşadıkları ülkelerin yönetimleri arasında güven tesis edici bir rol oynaması istendi. İİT’nin İslâmî ilkelere çerçevesinde bölgedeki Ortodoks HHristiyanlar ile Müslümanlar arasında köprü rolü oynaması istenen sonuç bildirgesinde, bütün dünyadaki Müslüman azınlıkların, ama özellikle de Balkanlar’daki azınlıkların İİT’nin doğrudan sorumluluk alanına girdiğinin altı çizildi. Bildirgede, İİT’nin Bosna-Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Yunanistan için merkez komiteleri kurması, ayrıca Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya bölgelerinde Balkanlar için bürolar oluşturması istendi. İİT zirvesi simülasyonu yapan gençlerin hazırladığı sonuç bildirgesi, öncelikle katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlıklarına, daha sonra da İİT Genel Sekreterliği’ne sunulacak.

İlgili Makaleler