İlahiyat Haber

İlem İhtisas Programı Başvuruları

İlmi Etüdler Derneği’nin akademik çalışmalarda bulunmak isteyen lisansüstü öğ¬rencileri için hazırladığı İLEM İhtisas Programı 2012 Bahar dönemi başvuruları başladı.

İlmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesi¬ne zemin oluşturmak gayesiyle on yıldır ilmi çalış-malar yapan İLEM’de ihtisas çalışmaları dersler, okuma grupları, atölyeler ve eğitimlerle genişletildi.

Programın başvuruları 08 Şubat tarihine kadar dernek merkezimizden ve www.ilmietudler.org adresinden yapılabilecek. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda sınırlı sayıda katılımcı programa devam edebilecek. Yeni dönem katılımcıları 10 Şubat tarihinde ilan edilecek. İLEM İhtisas Programı Bahar dönemi 11 Şubat tarihinde başlayacak.
İhti¬sas programı ile katılımcıların alanlarındaki ilmî birikim ve tecrübelerini olgunlaştırmaları hedeflemektedir. Bu çerçevede 2012 Bahar İhtisas Programı’nda dokuz semi¬ner, dokuz okuma grubu yer almaktadır. Katılımcılar seminer ve okuma gruplarından istediklerine talep edilen şartlara uygun oldukları takdirde katılabilecekler.

İhtisas seminerlerinde çeşitli alanlarda ilmi konular ele alınacaktır. Bu alanlarda çalışmalar yapan kişilerin de¬vam edeceği bu seminerlerde eleştirel bir bakışın ve bi¬rikimin oluşturulması hedeflenmektedir. Alanında uz¬man isimlerin yürüteceği okuma gruplarında ise klasik isimler ve eserler çerçevesinde temel bir ilmi birikimin oluşturulması amaçlanmaktadır.

İlmi Etüdler Derneğinde şubat ayında başlayacak olan ihtisas programı ile katılımcıların alanlarındaki ilmî birikim ve tecrübelerini olgunlaştırmaları hedeflemektedir. 2012 Bahar İhtisas programında dokuz seminer, dokuz okuma grubu yer almaktadır.
Çeşitli alanlarda çalışmalar yapan kişilerin devam edeceği ihtisas seminerlerinde eleştirel bir bakışın ve birikimin oluşturulması hedeflenmektedir. Alanında uzman isimlerin yürüteceği okuma gruplarında ise klasik isimler ve eserler çerçevesinde temel bir ilmi birikimin oluşturulması amaçlanmaktadır.
2012 Bahar döneminden itibaren çalışmalarına yeni formatıyla devam edecek olan ihtisas programına lisansüstü düzeydeki öğrencilerin katılımı beklenmektedir

İlmi Etüdler Derneğinde şubat ayında başlayacak olan ihtisas programı ile katılımcıların alanlarındaki ilmî birikim ve tecrübelerini olgunlaştırmaları hedeflemektedir. 2012 Bahar İhtisas programında dokuz seminer, dokuz okuma grubu yer almaktadır.
Çeşitli alanlarda çalışmalar yapan kişilerin devam edeceği ihtisas seminerlerinde eleştirel bir bakışın ve birikimin oluşturulması hedeflenmektedir. Alanında uzman isimlerin yürüteceği okuma gruplarında ise klasik isimler ve eserler çerçevesinde temel bir ilmi birikimin oluşturulması amaçlanmaktadır.
2012 Bahar döneminden itibaren çalışmalarına yeni formatıyla devam edecek olan ihtisas programına lisansüstü düzeydeki öğrencilerin katılımı beklenmektedir.

İhtisas Dersleri Okuma Grupları ve Atölyeler
Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Siyaset Teorisi Hegel Okumaları: Phenomenology of Spirit, Prof. Dr. Tahsin Görgün
Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Tarih Yöntemi Füsusu-l Hikem Okumaları, Doç. Dr. Ekrem Demirli
Doç. Dr. Recep Alpyağıl, Metinlerle Türkiye’nin Felsefi Gelen-ek-i El-İşarat ve-t Tenbihat Okumaları, Yrd. Doç. Dr. Ömer Türker
Dr. Pehlül Düzenli, Osmanlı Hukuk Tarihine Giriş Karl Marx Okumaları, Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar
Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl, Osmanlı’da Bilgi ve Zihniyet Turgut Cansever Okumaları, Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk
Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, Sosyal Teoride “Öteki” İslam Hukuku Kanunlaştırma Atölyesi, Hamdi Çilingir
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik, Ortadoğu’da Dış Politika Çağdaş İletişim Kuramları Atölyesi, Yusuf Ziya Gökçek
Dr. A. Cüneyt Köksal, İslam Düşüncesinde Akıl Tecrid-i Sarih Okumaları, İslam Düşüncesi Çalışma Grubu
Owais Khan, Political Theology Politik Edebiyat Okumaları, Politik Edebiyat Çalışma Grubu

.

İletişim
Sedat Doğan
E-posta: bilgi@ilmietudler.org
Tel: 0(216) 310 43 18 – 0(507) 769 02 51
Adres: Halk Caddesi Türbe Kapısı Sokak Hektaş İş Merkezi No: 13/4 Üsküdar İstanbul

İlgili Makaleler