İlahiyat Haber

KURULUŞUNUN 100. YILINDA İMAM HATİP LİSELERİ SEMPOZYUMU DÜZENLENİYOR

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi – Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’dan devraldığı ilköğretimden üniversiteye kadar modern okul yapılanmasını sürdürürken, bir yandan medreseleri kapatmış, bir yandan da çeşitli düzeylerde kesintilerle olsun bu sistem içerisinde İslâm dini eğitimine devam etmiştir. Türkiye’nin din tedrisatında ortaya koyduğu model, yeni Cumhuriyet’in din politikaları, toplumsal dinamikler, iç ve dış siyasetin etki alanında şekillenerek bugüne gelmiştir. Bu model, bir yandan modern eğitim sistemleri içerisinde din eğitimini kuşatan sorun alanları ile malul iken, öte yandan Müslüman dünyanın da dikkatini çekecek şekilde birtakım potansiyeller taşımaktadır.

İmam-Hatip Liseleri, Türkiye’nin din eğitimi tecrübesinin en önemli kurumlarından biridir. Osmanlı döneminde Medresetü’l Eimme ismiyle başlayıp Cumhuriyet Türkiye’sinde evrilerek devam eden bu eğitim, 100. yılına girdiği 2013 yılında kendi tarihçesindeki dönüm noktalarından birini yaşamaktadır. Türkiye’de eğitim kademelerinin 4+4+4 olarak yeniden düzenlendiği süreçte İmam-Hatip Liselerinin eğitim sistemimiz içindeki yeri güçlenmiştir. Aynı zamanda bu yeni dönemde İmam Hatip Liseleri konusunda beklentiler oluşmuş ve bu okullara uluslararası ilgi artmıştır.

“Kuruluşunun 100. Yılında İmam Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu”nda tarihi misyonu, etkileri, sorunları ve potansiyelleriyle İmam-Hatip tecrübesinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu sempozyum, Değerler Eğitimi Merkezi tarafından 6-7 Aralık 2003’te düzenlenen “İmam-Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim” ulusal sempozyumunun bir devamı niteliğindedir. İHL’lerin öğretim programları ve eğitimin niteliği konularının öncelendiği adı geçen sempozyumun üzerinden 10 yıl geçmiş, güncel gelişmelerle birlikte bu okulların daha geniş ve uluslararası düzeyde yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı belirmiştir.

“Kuruluşunun 100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu” İlim Yayma Cemiyeti, Önder, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ortak projesi ve Değerler Eğitimi Merkezi’nin akademik organizasyonuyla düzenlenmektedir.

Yüz yıllık “İmam Hatip” birikiminin geniş kapsamlı bir konu alanı içerisinde ele alınacağı sempozyumda aşağıdaki konulara ilaveten yeni konuların önerilmesi de mümkündür.

İlgili Makaleler