Hadis Usulü

3- SENETTEKİ İTTİSAL DURUMUNA GÖRE HADÎSLERİN ÇEŞİTLERİ Hadis Usulü Online Oku

3- SENETTEKİ
İTTİSAL DURUMUNA GÖRE HADÎSLERİN ÇEŞİTLERİ

 

Hadîsler, senetteki ittisâl durumuna göre önce
ikiye ayrılır.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/73.

İlgili Makaleler