Hadis Usulü

Mürsel-Merfu: Hadis Usulü Online Oku


Mürsel-Merfu:

 

Aynı ifadeler, bir sahabi için değil de br tabii
için kullanılacak olursa, bu takdirde hadis mürsel-merfu’ denir.

[1] 
[1]

Mürsel: Tabiin’in, sahabiyi atlayarak Hz. Peygamber’den rivayet ettiği
hadistir. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Yayınları: 118.

İlgili Makaleler