Hadis Usulü

3) Hadis Uyduranlara Karşı Mücadele Etmek:  Hadis Usulü Online Oku


3) Hadis Uyduranlara Karşı Mücadele Etmek:
   

 


Hadis uyduranlara karşı girişilen mücadele sahih
hadisleri toplamak için yapılmıştır. Böyle bir maksatla yapılan mücadele sahih
hadisleri toplayıp yaymak, onları sahih olmayanlardan ayırmayı sağlayacak
kaideler koymak ve hadis rivayet esaslarını tesbit etmek şeklinde yapılmıştır.
Ayrıca muhaddisler hadis uyduranlara karşı durmuşlardır. Meşhur muhaddis Buhari
uydurma hadis rivayet edenlerin iyice döğülüp uzun süre hapsedilmesi (darb-ı
şedid, habs-i medid) gerektiğine fetva vermiştir. Muhaddislere ve mezhep
imamlarına göre uydurma hadis rivayet eden kimse, başkalarının ibret alacağı bir
şekilde cezalandırılır. Rezil edilir ve azarlanır. Yüzüne bakılmaz, selam
verilmez. Kendisiyle bütün ilişkiler kesilir. Süfyan b. Uyeyne, böylesinin
boynunun vurulması gerektiğini, Yahya b. Main, kanının helal olduğunu
söylemişlerdir. Demek oluyor ki hadisçiler, sünnetin koruyucusu olarak
yalancıların karşısına çıkmışlar, onları sapık yollarından çevirmek ve zararsız
hale getirmek için maddi mukavemet usullerine baş vurmuşlar; bazan da bir takım
tehdit vasıtaları denemişlerdir. Şurası muhakkak ki, Sünnetin müdafaası uğruna
yapılan mücadelede büyük bir başarı elde edilmiştir.

[1]
         
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 58.

İlgili Makaleler