Nahiv

Murab Mebni Nedir

NAHİV ve NAHVİN TARİFİ TANIMI


(النحو)
Nahiv (النحو sözdizimi, sentaks): lafzın cümle içindeki durumunu ve bu durumuna göre i’râb الإعراب inceleyen bilim dalıdır.
Cümle İçinde bulunan ve parçaları mebnî (sonu değişmeyen) ve murab (sonu değişen) olmak üzere ikiye ayrılır. Nahivcilerin ortaya koyduğu kaideler bize mu‘rab olan kelimelerin sonlarmm durumunu ve mebnî kelimelerin cümledeki yerlerini (mahallî İrabını) öğretir:
I- Mu‘râb:
Mahmut beni رأني محمود. 

Mahmud’ u gördüm. .رايت محموداً
Mahmııd’a selam verdim . سلمت على محمود
II- Mebnî:
Çalışkan öğrenci geldi. .جاء الطالب الذى يجتهد
Çalışkanı herkes sever. يحب كل الناس الذي يجتهد
Çalışanı أثني على الذي يجتهد 

İlgili Makaleler