Nahiv

Mecrûr Muttasıl Zamirlerin özellikleri

 

Mecrûr Muttasıl Zamirlerin özellikleri

٥، هما، هم.  1 .

zamirleri isimlerle ve harfi cerlerle birleşince  mecrûr muttasıl zamir olur

a-Isimlerle birleşince muzâfun ileyh olarak mecrûr olur: ‘

خبؤوا نقودهم تحتالأرض 

 Paralarını toprak altına gizlediler

 Yukarıdaki cümledeki نقود muzaaf  هم de muzafun ileydir.  mahallen mecrurdur. 

b. Harfi cerle birleşince cârr (harfi cer) la mecrur olur.

ماذا يقول لكم أبوكم

Babanız size ne diyor.

 

 

 ٥ُ هما، هم .2
    ها، هما، هن
 Zamirleri kesreli ve sakin kelimelerle birleşince ses uyumundan dolayı  
-ه هما، هم ■
ها، هما، هن   
  şeklinde okunur

ريناهم عند معلميهم. .Onları öğretmenlerinin yanında gördük


المؤمن يؤمن به. .Mü’min  iman ediyor
يسلم أخوكعليهما .Kardeşin o ikisine selam veriyor
zamirlerinden sonra (كم) ء٧ (4م) 3.Muttasıl mansûb ve mecrûr olan
zamme ile harekelenir: (م) hemze-i vasıl gelirse, sonlarındaki sakin mîm
mustegasm ع٧ hâriç- diğer zamirlerin (ى) 8.Lâm harf-i cerri -mütekellim yâ’sı in؟önüne geldiği zaman 1211211, diğer durumlarda ise kesreli okunur. MUstegas İ 0. istigase
له لهم لك لنا لى
Halid, MahmCtd(un imdadmfa yetiş! يا لخالد لمحمود
9. ٥)-٩-) nin i’râbı yapılırken zamme üzere mebnidir, denir.
b-Kur’ân-1 Kerim’de ve 0221 edebi metinlerde kaide dışı kullanılışlara 2ل rastlanmaktadır:
Kim de Allah’a alan ahdtna (verdiği sözeر vefa …فمن أوفى بما عاهد عليه الله
gösterirse… ‘

 

İlgili Makaleler