Hadis Usulü

3) Ayrılığı Körüklemek: Hadis Usulü Online Oku


3) Ayrılığı Körüklemek:

 

Müslümanlar arasında ayrılıkları körükleyen ve
müslümanları çeşitli açılardan birbirlerine düşman eden hep bu uydurma
sözlerdir. Grupçuluk, partizanlık, kavmiyetçilik duygularını galeyana getiren
uydurmalar Muhammed ümmetinin birliğine zarar vermiştir, vermektedir.

[1]

Mevzu hadisler müslümanlar arasında tefrika ve
düşmanlık girmesine yol açmıştır. Daha önce söz konusu ettiğimiz gibi Hz.
Osman’ın şehid edilmesi üzerine müslümanlar arasına ayrılık girmiş ve bu ayrılık
zamanla çeşitli fırka ve mezheplerin doğmasına sebep olmuştur. Bahis konusu
fırka ve mezheplerin her biri, davasını kuvvetlendirmek ve müslümanları kendi
tarafına çekmek için hadis uydurmaya başlamıştır. Sonunda aynı dine bağlı,
kitabı bir olan, aynı peygambere inanan müslümanlar birbirine düşman hale
gelmiştir. İşi daha ileri götürenler karşısındakileri küfürle itham etmiştir.
Özellikle çeşitli kelam ve fıkıh mezheplerinin bir kısım cahil taraftarları
uydurdukları hadislerle müslümanlar arasındaki ayrılığın artmasına sebep
olmuşlardır.

[2] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 161.[2]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 54.

İlgili Makaleler