Peygamberler Tarihi M.Asım Köksal

KALİB B

KALİB B. YUFENNA
ALEYHİSELÂM

 

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın Soyu:

 

Kâlib b. Yüfena[1],
b. Bariz (Fariz), b. Yehuza[2],
b. Yâkub[3]
b. İshak, b. İbra­him Aleyhisselâmdır. [4]

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız
kardeşi Meryem’in kocası[5]
veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi. [6]

 

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın İsrail
Oğullarını İdareye Memur Edilişi Ve Bazı Faziletleri:

 

Mûsâ Aleyhisselâm; Yûşa’ b. Nun Aleyhisselâmı yanına
alıp Hızır Aleyhisse-lâmı aramağa gittiği zaman, yerine, Kâlib b. Yüfenna’yı.
İsrail oğullarının üzerine vekil bırakmıştı. [7]

İsrail oğullarını, Mûsâ Aleyhisselâmın, Eriha’daki
zorbalarla savaş emrine itâ-ata davet ve teşvik ettikleri ve Allah’ın nimetine
erdikleri bildirilen iki Er’den[8]
bi­risinin de, Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm olduğu rivayet edilir. [9]

Yûşa’ b.Nûn Aleyhisselâm vefat edeceği sırada, Kâlib
b. Yüfenna Aleyhisse­lâmı, İsrail oğulları üzerine vekil bıraktı. [10]
O da, ondan sonra, onları yönetti. [11]
Kâlib b.Yüfenna Aleyhisselâm; Sâlih[12]
ve Mücahid bir zat idi.

Yûşa’ b.Nûn Aleyhisselâmın hastalığı sırasında dinden
dönen Kral Bârık ve ce-mâatıyla savaşarak onları hezimete uğratıp binlercesini
öldürdükten sonra, Mısır üzerine yürümüş ve orayı da, fethetmiştir. [13]

Kâlib b.Yüfenna Aleyhisselâm, vefatına kadar, İsrail
oğullarını güzelce yönet­miş, vefat edeceği sırada, yerine, oğlu Yusakus’u,
bırakmıştır. [14]

Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun![15]

 

 [1] ibn.Kuteybe-Maarif s.20, TaberîqTarih c.1,s.236-237,
Mes’ûdî-Murucuzzeheb d.s.52, Sâlebî-Arais s.250.

[2] ibn.Kuteybe-Maarif s.20, Mes’ûdî-Murucuzzeheb
c.1,s.52.

[3] jbn.Kuteybe-Maarif s.20, Yâkubî-Tarih c.1,s.31.

[4] jbn.Sa’d-Tabakat c.1,s.54.

[5] İbn.Kuteybe-Maarif s.20.

[6] Sâlebî-Arais s.250.

M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları:
2/125.

[7] Mîr Hâvend-Ravzatussafa Terceme s.292.

[8] Mâide: 23.

[9] Taberî-Tefsir c.6,s.176, Mes’ûdî-Murucuzzeheb
c.1,s.52, Sâlebî-Arais s.250.

[10] Sâlebî-Arais s.250.

[11] Taberî-Tarih c.1,s.236-237, Mes’ûdî-Murucuzzeheb
c.1,s.52, Sâlebî-Arais s.250.

[12] Muhyiddin b.Arabî-Muhadaratülebrar c.1,s.131.

[13] Mîr-Hâvend-Ravzatussafa Terceme s.291-292.

[14] Sâlebî-Arais s.250.

[15] M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları: 2/125-126.

İlgili Makaleler