Hadis Usulü

I) Nâzil Hadisler: Hadis Usulü Online Oku


I) Nâzil Hadisler:

 

Nâzil, âlî’nin zıddıdır. Senette râvi sayısı
fazla olan hadislere denir. Senette nüzûl (râvi sayısının çokluğu) hata
ihtimâlini artırdığı için bu çeşit hadîsler âlî’ye nisbeten kıymetçe düşük ise
de “zayıf” demek değildir. Hadis hakkında verilecek “zayıf” veya “sahîh”
şeklindeki nihâî hüküm râvilerinin durumuna bağlıdır. Bu sebeple gerek â1î ve
gerekse nâzil hadîsler zayıf hasen-sahîh arasında müşterek olan gruba girer.

Nâzil hadîslerle ilgili teferruata da isnad
bahsinde yer verdiğimiz için burada kısa kesiyoruz.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/136.

İlgili Makaleler