Hadis Usulü

1) Sahih Hadisleri Müstakil Eserlerde Toplamak: Hadis Usulü Online Oku


1) Sahih Hadisleri Müstakil Eserlerde Toplamak:

 

Hadis Usulü ölçülerine göre sağlam senedlerle
ümmete intikal etmiş, Hz. Peygamber’e ait olduğunda tereddüt bulunmayan
hadisleri özel kitaplarda bir araya toplamak, uydurmaların tanınmasında ve
ayıklanmasında ilk ilmi tedbir olarak alınmıştır.[1]

Sahih, hasen ve zayıf hadisleri de ihtiva eden
eserler de yine uydurma hadislere karşı alınmış derece derece kıymeti olan ilmi
misallerdir.[2] 
[1]

Biraz yukarıda muteber hadis kitaplarında bulunmamayı, uydurmaları tanıma
yollarından biri olarak zikretmiştik. (İsmail Lütfi Çakan)[2]

Biz bu kitaplardan bir kısmını rivayet mahsulleri kısmında ve her hadis
çeşidini anlatırken yeri geldikçe bu kitapta tanıtmaya çalıştık. Bu sebeple
burada tekrar etmeyeceğiz. Hadis kitaplarımızın muhteva değerlendirmeleri
için Hadis Edebiyatı (Çeşitleri, Özellikleri, Faydalanma Usulleri) adlı
kitabımıza bakılabilir. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları: 162-163.

İlgili Makaleler