Hadis Usulü

Hadis Uydurulmasına Karşı Alınan Tedbirler Hadis Usulü Online Oku


Hadis Uydurulmasına Karşı Alınan Tedbirler:

 

İslam tarihinin ilk devirlerinde başlayan hadis
uydurma hareketi muhaddislei hadis uyduranlarla mücadele etmek zorunda
bırakmıştır. Kasden yahut bilmeden yahut da iyilik yapıyorum düşüncesiyle
uydurma sözleri hadis diye yayanlara karşı ciddi bir mücadele verilmiştir. Bu
mücadele aynı zamanda Hz. Peygamber’e gerçekten ait olan hadislerin korunması
için ne derece titiz davranıldığını da gösterir.

[1]
 

İslam’ı tebliğ görevini Hz. Peygamber’den
devralmış bulunan “peygamber varisi alimler” bunlar arasında da bilhassa
muhaddisler, hadislerin istismarına imkan vermeyecek ilmi tedbirleri almakta
kusur etmediler. Onların aldıkları bu tedbirler de hadis ilminin bir çok
branşının çok erken dönemde gelişmesine ve tabii dolayasıyla sünnetin
korunmasına vesile oldu. Şimdi kısaca bu tedbirleri görelim.

[2] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 56-57.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 162.

İlgili Makaleler