Hadis Usulü

4) Dinden Soğutmak: Hadis Usulü Online Oku


4) Dinden Soğutmak:

 

Müjde veya tehdid dozu yüksek ve ölçüsüz
uydurmalar ya dini emirleri ihmale veya dinden iyice soğumaya sebep olurlar.
Batıl inanış ve hurafelerin topluma hakim olmasını sağlayan da uydurulmuş
sözlerdir.

[1]

Uydurma hadisler İslam Akaidine de tesir
etmiştir. Bir takım din düşmanlarının uydurdukları yüzlerce hadis İslam Dini ile
bağdaşmayan bir çok batıl itikat ve hurafenin İslamiyete sokulmasına sebep
olmuştur. Bu çeşit hadisler samimi müslümanların inancını sarstığı gibi dini
gönlüne tam anlamıyla yerleştirememişolanları ondan soğutmuştur. Bunun sonucu
olarak zındıklık denilen dinden uzaklaşma artmıştır. Ayrıca özellikle Allah,
kader, Ahiret Günü gibi itikat esasları etrafında meydana gelen çeşitli münakaşa
ve sapmalarda mevzu hadislerin önemli tesirleri olmuştur.

[2] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 161.[2]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 54-55.

İlgili Makaleler