Bize Naklediliş Yolları İtibariyle Haberin Kısımları Hadis Usulü Online Oku

42427

Bize Naklediliş
Yolları İtibariyle Haberin Kısımları

 

Haber bize naklediliş yolları itibariyle:
Mütevatir ve âhâd olmak üzere iki kısma ayrılır.