Hadis Usulü

B) Merdud: Hadis Usulü Online Oku


B) Merdud:

 

Ravisinin doğruluğu kabul edilmeyen ve
kendisiyle amel etmek gerekmeyen hadistir. Hükmüyle amel edilip edilmemesi
konusunda karar verilemeyen (“tevakkuf edilen”) hadisler de merdud gibidirler.

Aslında bu taksim, “netice itibariyle” ve
“önemli pratik sonuçları olan” bir genel taksimdir.

Zayıf hadisleri Merdud Hadisler olarak
gösterdik. Çünkü bu, genel bir sınıflandırmadır. Yoksa, zayıf hadisler arasında
ma’lumun bih olan yani makbul kabul edilebilen hadisler bulunabilir. Konu “Zayıf
Hadisle Amel” bahsinde detaylı olarak incelenmiştir.[1]    

Ayrıca burada “hadis diye uydurulmuş sözler”
(mevzu hadisler)den hiç sözetmemek daha doğru olurdu. Çünkü bu kabil uydurma
sözlerin “hadis” diye isimlendirilmesi, “hadis diye uydurulmuş” olmalarından
ileri gelmektedir. Yoksa onlar asla “hadis” değildirler. Sırf taksimatta
göstermiş olmak için onlara işaret ettik.[2] 
[1]

Özel bilgi için bk. Çakan, Anahatlarıyla Hadis: 195-201.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 105.

İlgili Makaleler