Hadis Usulü

İbn Mâce Hadis Usulü Online Oku


İbn Mâce

 

Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid b. Abdullah b.
Mâce (son harfi sakin he ile söylenir, te ile söylendiği de olur) er-Rıb’î olup
Rabialıların azadlısıdır, Kazvînlidir.

-Irak-ı Acem’den olan- Kazvîn’de 209 yılında
dünyaya gelmiştir. Hadis öğrenmek üzere Re’y, Basra, Kûfe, Bağdad, Şam, Mısır ve
Hicaz’a yolculuklar yapmış ve buranın muhaddislerinin birçoğundan hadis
almıştır.

273 yılında 64 yaşında vefat etmiştir.

Faydalı birçok eseri vardır. Yüce Allah’ın
rahmeti üzerine olsun, müslümanlar adına onu hayırla mükâfatlandırsın.

İlgili Makaleler