Muallak-Merfu: Hadis Usulü Online Oku

41449


Muallak-Merfu:

 

Bütün sened hazfedilerekdoğrudan Hz. Peygamber’e
izafe edilen hadislere muallak-merfu denir.

[1]
  
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 118.