Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

Arapçada Zamirler

Arapçada Zamirler

ZAMİRLER الضمائر
Zamirler ismin yerini tutan marife kelimelerdir.
Munfasıl Zamirler ( Ayrı Yazılan Zamirler) : هُوَ : o , أنْتَ : sen, : أنا
ben gibi ayrı yazılan zamirlerdir.
الجمع
Çoğul
المثنى
İkil
المفرد
Tekil
هُمْ
onlar
هُماَ
o ikisi
هُوَ
o
الغائب
Gaib
هُنَّ
onlar
هُماَ
o ikisi
هِيَ
o
الغائبة
Gaibe
أنتُمْ
siz
أنْتُما
siz ikiniz
أنْتَ
sen
المخاطب
Muhatab
أنتنَّ
siz
أنْتُما
siz ikiniz
أنْتِ
sen
لمخاطبة
Muhataba
نَحنُ
(biz)
أنا
(ben)
المتكلّم
Mütekellim
Örnek :
أناصالحٌ : Ben, Salih’im.
هِيَ زيْنبُ : O, Zeyneb’dir.
هُوَ أحمدُ : O, Ahmet’tir.
هُما خالدٌ و محمودٌ :O ikisi Halid ve Mahmud’dur.
هُمْ طلابٌ : Onlar öğrencilerdir.

Mensub Munfasıl Zamirler: Bunlar genellikle mefulü bih olarak gelir.
الجمع
Çoğul
المثنى
İkil
المفرد
Tekil
إيّاهُم
onları
إيّاهُما
o ikisini
إيّاه
onu
الغائب
Gaib
إيّاهُنّ
onları
إيّاهُما
o ikisini
إيّاها
onu
الغائبة
Gaibe
إيّاآُمْ
sizi
إيّاآُما
siz ikinizi
إيّاكَ
seni
المخاطب
Muhatab
إيّاآُنَّ
sizi
إيّاآُما
siz ikinizi
إيّاكِ
seni
لمخاطبة
Muhataba
إيّانا
bizi
إيّايَ —
beni
المتكلّم
Mütekellim
أعطيتُهُ إيّاه : Onu, ona verdim.
يٌعلّمُهُ المُديرُ إيّاه : Müdür ona, onu öğretiyor.
Muttasıl Zamirler: Kelimeyle birleşen zamirlerdir.
الجمع
Çoğul
المثنى
İkil
المفرد
Tekil
ه هُما هُمْ
(onun…)
الغائب
Gaib
الغائبة ها هُما هُنَّ
Gaibe
كَ آُماَ آُمْ
(senin…)
المخاطب
Muhatab
لمخاطبة كِ آُماَ آُنَّ
Muhataba
ي  ناَ
(benim…)
المتكلّم
Mütekellim

Zamirlerin kullanımına örnek:
قَلَمٌ : kalem
قلمُهُُ : onun kalemi ( müz.)
قَلَمُها : onun kalemi ( mün.)
قَلَمُهُمْ : onların kalemi ( müz.)
قَلَمُهُنَّ : onların kalemi ( mün.)
قَلَمُكَ : senin kalemin ( müz.)
قَلَمُكِ : senin kalemin ( mün.)
قَلَمُكُمْ : sizin kaleminiz ( müz.)
قَلَمي : benim kalemim
قَلَمُنا : bizim kalemimiz.
بيْتٌ : ev
بيْتهُ : onun evi ( müz.)
بيْتُها : onun evi ( mün.)
بيْتُهُمْ : onların evi ( müz.)
بيْتهُنَّ : onların evi ( mün.)
بيْتُكَ : senin evin ( müz.)
بيْتُكِ : senin evin ( mün.)
بيْتُكُمْ : sizin eviniz( müz.)
بيْتيِ :benim evim
بيْتُنا : bizim evimiz
Cümle içinde kullanımı:
هذا قلمُ أحْمدَ : Bu, Ahmed’in kalemidir.
هذا قلمُهُ : Bu, onun kalemidir.
هذا قلمُ الطلابِ : Bu, öğrencilerin kalemidir.
هذا قَلَمُهُمْ : Bu, onların kalemidir.
Müstetir (Örtülü) Zamirler : Müstetir Zamir; açıkta görünmeyip zihnen
takdir edilen zamirdir.
Mütekellime delalet eden müstetir zamirler:
أحفظُ الشِعْرَ :Şiir ezberliyorum.
Bu cümlede أحفظُ fiili muzaridir. Fiili muzarinin failini biz أنا ( ben ) olarak
tadir etmek durumundayız. الشِعْرَ kelimesi ise mefulu bih olarak mensubtur.
نحفظُ الشِعْرَ : Şiir ezberliyoruz.
نحفظُ fiili muzari merfuudur. Ref alemeti zamme-i zahiredir. Fail müstetir
zamirdir, نحنُ olarak takdir ediyoruz. الشِعْرَ kelimesi mefulu bih,
mensubtur. Nasb alemeti açık fethadır.

Muhataba delalaet eden müstetir zamir:
تحفظُ الشِعْرَ :Şiir ezberliyorsun.
Burada da örtülü faili أنت (sen) olarak takdir ediyoruz.
إحفظِ الشِعْرَ : Şiir ezberle. إحفظِ emri hazırdır. Faili müstetir, takdiren
أنت ‘dir. الشِعْر mefulun bihdir.
Gaib için takdir edilen müstetir zamir :
قرأَ الدرسَ : Dersi okudu. قرأَ fiili mazidir. Faili müstetir, takdiren هو ‘dir.(
o) . الدرسَ mefulun bihdir.
قرأَتِ الدرس : Dersi okudu. قرأَ Fiili mazi, تِ müenneslik te’sidir. Fail
müstetir, takdiren هي ’dir. الدرس mefulun bihtir.

İlgili Makaleler