Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv Arapçada İsimler ve Kısımları

Arapçada İsimler ve Kısımları

43412

İSİM الإسمُ
Zamana bağlı olmaksızın kendi başına bir anlamı olan kelimelere isim denir.
İsimlerin Bölümleri: İsimler köklerine göre ikiye ayrılır:
Camid– ( جامدٌ ) : Bir varlığa isim olarak verilmiş olup, başka kelimeden
türememiş kelimedir.
رأسٌ : baş
عَيْنٌ : göz
رَجُلٌ : adam
Müştak – ( مشْتقٌ ) : Bir fiil veya diğer bir isimden türeyen kelimedir.
فَتَحَ  مِفْتاح : anahtar – (açtı fiilinden)
طَبَخَ  مَطْبَخ : mutfak – ( pişirdi filinden)
لَعِبَ  مَلْعَب : oyun yeri – (oynadı fiilinden)
Son Harflerine Göre İsimler:
1-Sahih İsim– ( الإسم الصحيح ): Son harfinde illet harfi bulunmayan
isimdir. Bu isimler iraplarını zahiri olarak açıktan alırlar.
أسَدٌ : aslan
قَلَمٌ : kalem
سَحَابٌ : bulut

2- Maksur İsim الإسم المقصور)  ) : Son harfi şeklinde yazılan elif olup,
elifden önceki harfin harekesi meftuh olan isimdir.
فََتىً : genç
معَنىً : mana
مستشْفىً : hastane
Maksur isimler irabını takdiri olarak alır. Yani alması gereken hareke
açıktan konamadığı için zihnen takdir edilir. Örneğin :
جاءَ الفتَى 🙁 Genç geldi) الفتى kelimesi fail ve merfudur. Ref alemeti ise
elifi maksure üzerine takdir edilen mukadder zammedir.
رأيّتُ الفتَى : ( Genci gördüm) الفتى kelimesi bu cümlede mefulü bih olması
nedeniyle mensubtur. Nasb alemeti elif üzerine takdir edilen mukadder
fethadır.
مررْتُ بالفتَى : ( Gence uğradım) : الفتى kelimesi bu cümlede mecrur
isimdir. Cer alameti, elifi mukaddere üzerine takdir edilen mukadder
kesradır.
3- Menkus İsim –( الإسم المنقوص ) Son harfi ( ي ) olup, bir önceki
harfinin harekesi kesra olan isimdir.
المفْتي : müftü
القاضي : kadı, hakim
المُنادي : münadi, bağıran
Menkus isimin irabı: Ref halinde kelime sonuna zamme takdir edilir.
جاءَ القاضي : ( Hakim geldi) القاضي kelimesi fail ve dolayısıyla
merfudur. Ref alemeti ye üzerine takdir edilen mukadder zammedir.
هذا قاضٍ عادلٌ : ( Bu adil bir hakimdir) cümlesinde قاضٍ haber olarak
merfudur. Ref alemeti ise ye üzerinde takdir edilen zammedir. Telaffuz
zorluğu nedeniyle ye hazfedilerek yerine tenvin getirilmiştir.
Nasb hali: Ya fetha aldığı için lafzidir.
رأيّتُ القاضيَ يحكمُ بينَ النّاسِ : ( Hakimi insanlar arasında hükmederken
gördüm) القاضيَ mefulü bih mensubtur. Nasn alemeti olarak sonuna zahiri
fetha almıştır.

رأيْتُ قاضياً : ( Bir hakim gördüm) قاضياً mefulu bih mensubtur. Nasb
alemeti ise zahiri fethadır.
Cer halinde ya üzerine kesra takdir edilir.
سَلّمْتُ على القَضيِ : ( Hâkime selam verdim)
4- Memdud İsim- ( الإسم المَمدود ) Sonunda zaid eliften sonra elifi
memdude ( اء ) bulunan isimdir. İrabı sahih isim gibidir. Gayri
munsarfitirler.
السّماءُ : gök
الصحراءُ : sahra
الحمراءُ : kırmızı

Önceki İçerikİSMİ MEVSUL
Sonraki İçerikArapça Cümle Çeşitleri İsim Cümlesi Fiil Cümlesi Örnekler