Arapça Dil Bilgisi Özet

Arapçada Kelime çeşitleri

Kelime: Cümleleri oluşturmak için kullandığımız sözlerin her birine denir. Kelime üç çeşittir: İsim, fiil ve harf.

1- İsim: Zamana bağlı olmayan varlıklara ad olan kelimelere denir. İsmin en önemli özelliği belli bir zamanı kapsamamasıdır. Şimdi isimle ilgili bazı tanımları öğrenelim:

Özel İsim (İsm-i Alem): Özel isim, insan ve yer isimleri gibi isimlerdir.

Cins İsim: Nesne ve hayvan isimleri gibi isimlere cins isim denilir. Pencere manasındaki نَافِذَةٌ  ; kapı manasındaki بَابٌ   ; köpek manasındaki كَلْبٌ   gibi isimler bu gruba girer. Cins isim iki çeşittir:

A- Madde ismi: Gözle görülüp elle tutulan varlıkların isimleridir. Çocuk manasındaki وَلَدٌ   ; horoz manasındaki دِيكٌ   gibi isimler bu gruba girer.

B- Mana ismi: Gözle görülüp elle tutulmayan, sadece hissedilen şeylerin isimleridir. Sevgi manasındaki حُبٌّ   ; akıl manasındaki   عَقْلٌ gibi isimler bu gruba girer.

Cem’i isim: Çoğul manası ifade ettiği halde şeklen müfred olan isimlerdir. Ordu manasındaki جَيْشٌ  ; halk manasındaki  شَعْبٌ  gibi isimler bu gruba girer.

2- Fiil: Zamana bağlı olarak bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelimelerdir. Ancak, fiillerin masdarları zamana bağlı olmadıkları için isim grubunda yer alırlar.

3- Harf: Burada kastedilen harf alfabenin harfleri değildir. Harf, tek başına tam bir anlamı olmayıp, bir isimle veya bir fiille yan yana geldiğinde anlam kazanan kelimelerdir. -de, -da manasında  “fî” ( فِى ); şüphesiz manasındaki “inne” ( اِنَّ ); -den -dan manasındaki min ( مِنْ ) harf grubuna giren kelimelerdir. Bazı kelime grupları şunlardır: Atıf harfleri, fiile benzeyen harfler, muzari fiili nasb eden harfler, muzari fiili cezm eden harfler.

 

İlgili Makaleler