Arapça Dil Bilgisi Özet

Mezid fiil

 

Fiilin kök harflerinin üzerine bir, iki veya üç harf eklenerek elde edilmiş fiillere “Mezid Fiil” denir Mezid fiil, harfleri artırılmış fiil demektir. İster üç harfli olsun, ister dört harfli olsun, mücerred fiilin üzerine harf eklenerek yeni fiiller elde edilir. Fiilin harf sayısının artması anlamı üzerinde ekti eder.

Örneğin, نَزَلَ  “indi” demek iken, أَنْزَلَ  olduğunda “indirdi” anlamına gelir. Yine  خَرَجَ  “çıktı” demek iken,  أَخْرَجَ  olduğunda “çıkardı” anlamına gelir.

Mezid bablarının en çok kullanılanlarını şunlardır: Sülâsi fiilin üzerine harf eklenen mezid fiillere “Sülâsi mezid fiil” denilir. Toplam dokuz tane en çok kullanılan sülâsi mezid bab vardır. Bu bablar şunlardır: 1- İf’al babı 2- Tef’il babı 3- Mufâale babı 4- İftiâl babı 5- İnfiâl babı 6- Tefe’ul babı 7-Tefâül babı 8- İf’ilal babı 9- İstif’al babı.

Rubâi mücerred fiilin üzerine harf eklenen fiillere “Rubâi mezid fiiller” denir. En çok kullanan Rubâi mezid fiiller iki tanedir: 1- Tefe’lül babı 2- İf’inlal babıdır…

 

İlgili Makaleler