Arapçada Cinsiyet bakımından kelimeler

Arapçada kelimeler cinsiyet bakımından ikiye ayrılır: Müzekker ve müennes.

Müzekker: Genel olarak erkek varlıkları gösteren kelimelere denir.
Müennes: Genel olarak dişi varlıkları gösteren kelimelere denir.

Arapçada ister insan olsun, ister nesne olsun, ister bir hayvan olsun ya da isterse bir fiil olsun kelimeler ya müzekkerdir ya da müennestir.