Arapça Dil Bilgisi Özet

Munfasıl Zamirler

 

Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir. Örneğin, “Öğrenciler okula gitti.” cümlesinde, “öğrenciler” ikinci bir cümlede kullanılacaksa kolaylık olsun diye “öğrenciler” yerine “onlar” ifadesini kullanırız. Mesela: “Öğrenciler okula gitti, onlar sınıfa girdi.” deriz. Buradaki “onlar” zamirdir. Bu izahtan da anlaşılıyor ki, bir zamiri kullanabilmemiz için onunla ilgili bir ismin önceden geçmesi gerekir.

Arapçada iki çeşit zamir vardır: 1- Munfasıl zamir. 2- Muttasıl zamir.

Munfasıl zamir: Hiçbir kelimeye bitişmeden ayrı bir kelime olarak yazılan zamirlerdir. Bu zamirler kendi arasında ikiye ayrılırlar: 1- Merfu munfasıl zamir. 2- Mensub munfasıl zamir.

Zamirlerin sonu aslında cümledeki yerlerine göre değişmez. Yani mebni kelimelerdir. Hemen mebninin manasını izah edelim.

Mebni: Bir kelime, cümledeki yeri ne olursa olsun, mesela ister fail olsun, ister meful olsun, isterse muzafun ileyh olsun her zaman tek hal üzere bulunan kelimelere denir.

Merfu munfasıl zamirler: Ref olmayı gerektiren durumlarda kullanılan ve ayrı yazılan zamirlerdir. Bu durumda zamir çoğu zaman karşımıza isim cümlesinin ögesi olan mübteda olarak çıkar. Munfasıl zamirler, Türkçede yalın halde gelen “ben, sen, o, biz, siz, onlar” kişi zamirleridir. Merfu munfasıl zamirleri şu tabloda toplu olarak gösterebiliriz.

Cemi

Müsenna

Müfred

 

هُمْ

هُمَا

هُوَ

Gaib

Onlar

O ikisi

O

 

هُنَّ

هُمَا

هِىَ

Gaibe

Onlar

O ikisi

O

 

أَنْتُمْ

أَنْتُمَا

أَنْتَ

Muhatab

Siz

Siz ikiniz

Sen

 

أَنْتُنَّ

أَنْتُمَا

أَنْتِ

Muhataba

Siz

Siz ikiniz

Sen

 

نَحْنُ

نَحْنُ

أَنَا

Mütekellim

Biz

Biz ikimiz

Ben

 

Mansub munfasıl zamirler: Cümlede daha çok meful olarak kullanılır. Mefuller nasb durumunda olduğundan bu zamirlere mensub munfasıl zamirler denir. Mensub munfasıl zamirleri şu tabloda toplu olarak gösterebiliriz:

Cemi

Müsenna

Müfred

 

إِيَّاهُمْ

إِيَّاهُمَا

إِيَّاهُ

Gaib

Onlara, onları

O ikisine, o ikisini

Ona, onu

 

إِيَّاهُنَّ

إِيَّاهُمَا

إِيَّاهَا

Gaibe

Onlara, onları

O ikisine, o ikisini

Ona, onu

 

إِيَّاكُمْ

إِيَّاكُمَا

إِيَّاكَ

Muhatab

Size, sizi

Siz ikinize, siz ikinizi

Sana, seni

 

إِيَّاكُنَّ

إِيَّاكُمَا

إِيَّاكِ

Muhataba

Size, sizi

Siz ikinize, siz ikinizi

Sana, seni

 

إِيَّانَا

إِيَّانَا

إِيَّاىَ

Mütekellim

Bize, bizi

Biz ikimize, biz ikimizi

Bana, beni

 

 

İlgili Makaleler