Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Geçmiş Zaman 4 – 84 / Türkçe-Arapça

 

Arapçada Geçmiş Zaman 4 – 84  / Türkçe-Arapça

84 [seksen dört]

84 [أربعة وثمانون]

Geçmiş zaman 4

الماضي 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okumak

يقرأ

iqra

Okudum.

لقد قرأتُ للتو.

lqd qra’to lltu

Romanın hepsini okudum.

لقد قرأت كل الرواية.

lqd qra’t kl alruaiah

 

 

 

 

 

 

anlamak

يفهم

ifx’m

Anladım.

لقد فهمتُ للتو.

lqd fx’mto lltu

Metnin hepsini anladım.

لقد فهمت كل النص.

lqd fx’mt kl alns

 

 

 

 

 

 

cevap vermek

يجيب

igib

Cevap verdim.

لقد أجبتُ للتو.

lqd a’gbto lltu

Bütün sorulara cevap verdim.

لقد أجبتُ على كل الأسئلة.

lqd a’gbto yljh kl ala’sj’lah

 

 

 

 

 

 

Bunu biliyorum – bunu biliyordum.

أنا أعلم هذا – لقد علمت هذا للتو.

a’na a’ylm x’dha – lqd ylmt x’dha lltu

Bunu yazıyorum – bunu yazdım.

أنا أكتب هذا – لقد كتبت هذا للتو.

a’na a’ktb x’dha – lqd ktbt x’dha lltu

Bunu duyuyorum – bunu duydum.

أنا أسمع هذا – لقد سمعت هذا للتو.

a’na a’smy x’dha – lqd smyt x’dha lltu

 

 

 

 

 

 

Bunu alıyorum – bunu aldım.

أنا أحضر هذا – لقد أحضرت هذا للتو.

a’na a’xhd’r x’dha – lqd a’xhd’rt x’dha lltu

Bunu getiriyorum – bunu getirdim.

أنا آتي بهذا – لقد أتيت بهذا للتو.

a’na ehti bx’dha – lqd a’tit bx’dha lltu

Bunu satın alıyorum – bunu satın aldım.

أنا أشتري هذا – لقد اشتريت هذا للتو.

a’na a’shtri x’dha – lqd ashtrit x’dha lltu

 

 

 

 

 

 

Bunu bekliyorum – bunu bekliyordum.

أنا أتوقع هذا – لقد توقعت هذا للتو.

a’na a’tuqy x’dha – lqd tuqyt x’dha lltu

Bunu açıklıyorum – bunu açıkladım.

أنا أشرح هذا – لقد شرحت هذا للتو.

a’na a’shrxh x’dha – lqd shrxht x’dha lltu

Bunu tanıyorum – bunu tanıdım.

أنا أعرف هذا – لقد عرفتُ هذا للتو.

a’na a’yrf x’dha – lqd yrfto x’dha lltu

İlgili Makaleler