Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Bir Şeyleri Sebep Göstermek 2- 76 / Arapça-Türkçe

 

Arapçada Bir Şeyleri Sebep Göstermek 2- 76 / Arapça-Türkçe

76 [yetmiş altı]

 

bir şeyler sebep göstermek 2

 

 

 

Neden gelmedin?

لماذا لم تأت؟

lmadha lm ta’t

Hastaydım.

كنت مريضًا.

knt mrid’an’a

Hasta olduğum için gelmedim.

أنا لم آت لأني كنت مريضًا.

a’na lm eht la’ni knt mrid’an’a

 

O, niçin gelmedi (kadın)?

لماذا هي لم تأتِ؟

lmadha x’i lm ta’tj

O (kadın) yorgundu.

كانت تعبانة.

kant tybanah

O (kadın) yorgun olduğu için gelmedi.

هي لم تأتِ، لأنها كانت تعبانة.

x’i lm ta’tj, la’nx’a kant tybanah

 

O (erkek) niçin gelmedi?

لماذا لم يأتِ؟

lmadha lm ia’tj

Onun (erkek) canı istemedi.

لم يكن عنده رغبة.

lm ikn yndx’ rghbah

O (erkek) canı istemediği için gelmedi.

لم يأتِ، لأنه لم يكن عنده رغبة.

lm ia’tj, la’nx’ lm ikn yndx’ rghbah

 

Niçin gelmediniz?

لماذا لم تأتوا؟

lmadha lm ta’tua

Arabamız arızalı.

سيارتنا متعطلة.

siartna mtyt’lah

Arabamız arızalı olduğu için gelmedik.

لم نأتِ، لأن سيارتنا متعطلة.

lm na’tj, la’n siartna mtyt’lah

 

İnsanlar niçin gelmediler?

لماذا لم يأتِ الناس؟

lmadha lm ia’tj alnas

Onlar treni kaçırdılar.

قد فاتهم موعد القطار.

qd fatx’m muyd alqt’ar

Treni kaçırdıkları için gelmediler.

لم يأتوا، لأن موعد القطار قد فاتهم.

lm ia’tua, la’n muyd alqt’ar qd fatx’m

 

Niçin gelmedin?

لماذا أنت لم تأتِ؟

lmadha a’nt lm ta’tj

Gelmeme izin yoktu.

لم يُسمح لي.

lm iosmxh li

Gelmeme izin olmadığı için gelmedim.

لم آتِ، لأني لم يُسمح لي.

lm ehtj, la’ni lm iosmxh li

İlgili Makaleler