Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Emir Kipi 2-90 / Arapça-Türkçe

 

 Arapçada Emir Kipi 2-90 / Arapça-Türkçe

90 [doksan]

90 [تسعون]

Emir kipi 2

الأمر 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traş ol!

احلق ذقنك!

axhlq dhqnk

Yıkan!

اغتسل!

aghtsl

Taran!

مشّط شعرك!

msh2’t’ shyrk

 

 

 

 

 

 

Telefon et! telefon edin!

اتصل! اتصلوا!

ats’l ats’lua

Başla! başlayın!

ابدأ! ابدؤا!

abda’ abdu’a

Bırak! Bırakın!

توقف! توقفوا!

tuqf tuqfua

 

 

 

 

 

 

Yapma! Yapmayın!

أترك هذا! أتركوا هذا!

a’trk x’dha a’trkua x’dha

Söyle! Söyleyin!

قل هذا! قولوا هذا!

ql x’dha qulua x’dha

Bunu satın al! Bunu satın alın!

اشتر هذا! اشتروا هذا!

ashtr x’dha ashtrua x’dha

 

 

 

 

 

 

Asla eğri olma!

لا تكن أبداُ غير صادق!

la tkn a’bdao ghir s’adq

Asla küstah olma!

لا تكن أبدًا وقحاً!

la tkn a’bdan’a uqxhaan

Asla saygısız olma!

لا تكن أبدًا غير مهذب!

la tkn a’bdan’a ghir mx’dhb

 

 

 

 

 

 

Daima dürüst ol!

كن دائمًا صادقـًا!

kn daj’man’a s’adqـan’a

Daima cana yakın ol!

كن دائمًا لطيفـًا!

kn daj’man’a lt’ifـan’a

Hep kibar ol!

كن دائمًا مهذبًا!

kn daj’man’a mx’dhban’a

 

 

 

 

 

 

Sağ salim eve varın!

عد سالماً لبيتك!

yd salmaan’ lbitk

Kendinize dikkat edin!

دير بالك على حالك!

dir balk yljh xhalk

Yakında bizi yine ziyaret edin!

زرنا مرة أخرى في أقرب وقت!

zrna mrah a’xrjh fi a’qrb uqt

İlgili Makaleler