Hadis Usulü

1- Hariciler: Hadis Usulü Online Oku


1- Hariciler:

 

Sıffin olayından etkilenerek ortaya çıkanların
oluşturduğu bu grup, hakem olayına duydukları tepkinin neticesi, o gün ümmetin
başında bulunanları tekfir ederek işe başlamışlardır. Her aşırılık gibi bunların
aşırılığı da sert karşı tepkiyi doğurmakta gecikmemiş; toplu kıyımlara maruz
kalmışlardır. Bu ortam onların hadis uydurmasına neden olmuştur. İbn Lehia,
Haricilerden yaşlı bir adamın pişmanlıkla şöyle dediğini nakleder: “Bu hadisler
dindir. Dininizi kimlerden (rivayet edip) aldığınıza dikkat ediniz. Biz
(Hariciler) bir şey yapmayı arzu ettiğimiz zaman onunla ilgili olarak bir hadis
uydururduk.”

[1] 
[1]

Sabahattin Yıldız, İsmail Kaya, Şamil İslam Ansiklopedisi: 4/179.

İlgili Makaleler