Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü 8- Şeyhine Saygılı Olmak: Hadis Usulü Online Oku

8- Şeyhine Saygılı Olmak: Hadis Usulü Online Oku

42160


8- Şeyhine Saygılı Olmak:

 

Muhaddis şeyhini de hayırla senâ ile anmalıdır.
Vekî’in, hocası Süfyân-ı Sevrî’yi andıkça: “Emîrü’l-mü’minîn fıl-hadîs” diye
övdüğü rivayetlerde gelmiştir. Keza hiç kimseyi, sevmediği bir lakabıyla
zikretmemelidir. Ancak bu lâkab, onu diğerlerinden tefrik içinse mahzuru yok:
Gunder (vefasız), A’rec (topal), A’meş (görmesi zayıf) gibi. Keza mesleğini
zikrederek anması -Hannât gibi- veya annesine nisbet ederek anması -İbnu Uleyye
gibi- câizdir, yeter ki bütün bu tesmiyelerde ayıplamak maksadı değil, târif
gayesi gütmüş olsun.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/517.

Önceki İçerik6- Kitap Yazmak Veya Öteki İlmi Faaliyetlerde Bulunmak: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerikHADİSLERİN TAHAMMÜL VE EDÂSI Hadis Usulü Online Oku