Hadis Usulü

8- İstiğrab İçin: Hadis Usulü Online Oku


8- İstiğrab İçin:

 

Bazıları, halkın hayretini tahrîk ederek
kendilerinden hadîs dinlemeyi sağlamak için senetleri kalbetmişlerdir. İbnu Ebî
Hayye, Hammâd en-Nasîbî, Bühlûl İbnu Ubeyd, Asram İbnu Havşeb gibi.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/144.

İlgili Makaleler