Hadis Usulü

6- Özel Maksatlarla Hadis Uydurmak: Hadis Usulü Online Oku


6- Özel Maksatlarla Hadis Uydurmak:

 

Hadis uydurma faktörlerinden birisi de, takvası
az kişilerin hadisi özel maksatlarına alet etmeleridir. Bu özel maksat bir
yerden bir menfaat sağlamak düşüncesi olabildiği gibi; kişinin kinini, öfkesini,
aşırı sevgisini desteklemek, haklı çıkarmak arzusu da olabilir.

Abbası halifesi Mehdi, güvercin beslemeyi çok
severdi. Bunu bilen Gıyas b. İbrahim isimli birisi, ona yaranmak için, “Yarış
ancak ok, toynak ve kanatla olur” sözünü hadis diye uy duruverdi.

Sa’d b. Tarif el-İskafi’in oğlunu hocası dövünce
o, “Çocuklarınızın öğretmenleri sizlerin en şerlilerinizdir” sözünü intikam
duygusuyla uydurdu.[1] 
[1]

Dr. Subhi es-Salih, Hadis ilimleri ve Hadis, Istılahları, terc. M. Yaşar
Kandemir, Ankara 1981, s. 225-236; Sabahattin Yıldız, İsmail Kaya, Şamil
İslam Ansiklopedisi: 4/180.

İlgili Makaleler