Merfu Hadise Delalet Eden Bazı İfadeler Hadis Usulü Online Oku


Merfu Hadise Delalet Eden Bazı İfadeler:

 

Tabiun’dan olan ravi, senedi sahabiye
ulaştırdıktan sonra “sahabi hadisi ref ederek” “isnad ederek” “sözü sahibine (Hz.
Peygamber’e) ulaştırarak” “rivayet ederek” kayıtlarını koyarsa, bu ifadeleri
taşıyan hadisler de merfu’dur.

[1] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 118.