Hadis Usulü

3- Zındıklar: Hadis Usulü Online Oku


3- Zındıklar:

 

Müslüman görünerek İslamı temelden yıkmayı hedef
alan zındıkların uydurdukları hadisler pek çoktur. Hammad b. Zeyd bunların
uydurdukları sözlerin on dört bini aştığını söyler. Bunlarla ilgili olarak İbn
Kutey’be şöyle der: “Hadislere üç yönden fesad ve kötülük karışmıştır. Bunlardan
birisi de zındıklardır ki, çirkin ve olmayacak şeylerle hadis uydurdular.
Bununla İslâmı kökünden sökmeği, değerini düşürmeyi hedeflediler.”[1] 
[1]

İbn Kuteybe, Te’vilü Muhtelifi’l-Hadis. s. 355; Sabahattin Yıldız, İsmail
Kaya, Şamil İslam Ansiklopedisi: 4/180.

İlgili Makaleler