Hadis Usulü

HADÎSİN TAHLİLİ Hadis Usulü Online Oku

HADÎSİN TAHLİLİ


 


1- Sened ve Metin

 

Hadisler yakından incelendiği zaman, birbirinden
farklı iki ana kısımdan oluştuğu görülür:


1-

Sened


2-

Metin.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/498.

İlgili Makaleler