Hadis Usulü

5. Ashaba Dil Uzatan Zındıktır: Hadis Usulü Online Oku


5. Ashaba Dil Uzatan Zındıktır:

 

Bağdâdî, yukarıda kaydettiğimiz açıklamalardan
sonra, bu Zür’atü’r-Razî’nin şu fetvasını kaydeder: “Bir kimsenin Resûlullah (aleyhissalâtu
vesselâm)’ın Ashâb (radiyallahû anhüm)’ının kadrini düşürmeye çalıştığını
görürsen bil ki o zındıktır. Zira Resûlullah (aleyhisselâtu vesselâm) haktır,
Kur’ân-ı Kerîm haktır. Bu Kur’an-ı ve şu sünneti bize Resûlullah (aleyhisselâtu
vesselâm)’ın Ashabı (radıyallahu anhüm) tebliğ etmiştir. Onlara dil uzatanlar,
şâhidlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Asıl maksadları da Kur’an ve Sünnet’i
ibtal etmektir. Cerhedilmek onlara yaraşır, çünkü zındıktırlar…”[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/526.

İlgili Makaleler