Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü Sahabelerin Tabakaları Hadis Usulü Online Oku

Sahabelerin Tabakaları Hadis Usulü Online Oku

43066


Sahabelerin Tabakaları
:

 

Sahabeler, muhtelif alimler tarafından çeşitli
şekillerde tabakalara ayrılmıştır. Bunlardan en ziyade benimsenmiş olanı Hâkim
en-Neysâburî’nin taksimidir. O, İslâm’daki eskiliklerini esas alarak Ashab (radıyallahu
anhüm)’ı 12 tabakaya ayırır. Kısmen fazilet derecelemesini de ifâde eden bu
taksim şöyledir:


1-

Mekke’de ilk müslüman olanlar: Dört Halîfe gibi.


2-
Hz.
Ömer’in müslüman olmasından sonra İslâm’a giren Daru’n-Nedve azaları.


3-

Habeşistan’a hicret edenler.


4-

Birinci Akabe biatına katılanlar.


5-

İkinci Akabe biatına katılanlar ki çoğu Medîne’lidir.


6-
Hz.
Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) henüz Medîne’ye girmemişken, Kubâ’da iken ona
gelen muhâcirler.


7-

Bedir savaşına katılanlar.


8-

Bedir’den sonra Hudeybiye sulhüne kadar hicret edenler.


9-

Hudeybiye’de Bey’atu’r-Rıdvân’a katılanlar.


10-

Hudeybiye ile Feth-i Mekke arasında hicret edenler: Hâlid İbnu Velîd ve Amr
İbnu’l-Âs gibi,


11-

Fetih günü müslüman olanlar.


12-

Fetih günü, Veda Haccı ve diğer fırsatlarda Hz. Peygamber (aleyhissalâtu
vesselâm)’i gören Ashâb çocukları.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/531-532.

Önceki İçerik5. Ashaba Dil Uzatan Zındıktır: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerik2. Rivayete Göre Taksimleri Hadis Usulü Online Oku