Hadis Usulü

C) Kur’an’a Ve Sahih Sünnete Aykırı Olması: Hadis Usulü Online Oku


c) Kur’an’a Ve Sahih Sünnete Aykırı Olması:

 

Cenabı Hak: “Kıyametin ne zaman kopacağım
bilmek Allah’a mahsustur”
(Lokman: 21/34) buyurduğu halde, Rasulullah
(s.a.s)’in “Dünyanın ömrü yedi bin senedir. Biz yedinci binin içinde
bulunmaktayız” dediğini ileri sürmek gibi; ki, Kur’an’a ve Rasulullah’ın
kıyametin ne zaman kopacağım bilmediğini ifade eden sahih sünnetine aykırı
olduğu için uydurma olduğu ortadadır.

[1]

Hz. Peygamber Allah kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i
müslümanlara tebliğ etmekle kalmamış; aynı zamanda onu açıklamış hükümlerini
uygulamıştır. Onun her sözü ve davranışı Kur’an-ı Kerim’e uygundur. Buna göre,
eğer bir rivayet Kur’an-ı Kerim’e ve sahih hadislere aykırı ise onun uydurma
olduğuna hükmedilir. Mesela “Kötü ahlaklı olmak affedilmeyecek bir günahtır.”
uydurması Kur’an-ı Kerim’in “Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez.
Bunun dışındakileri dilediği için affeder.”
(Nisa: 4/48, 116) mealindeki
ayete aykırıdır. 

“Allah, adı Ahmed veya Muhammed olanları
Cehenneme koymayacaktır.”

“Allah, güzel yüzlü ve siyah gözlülere azab
etmeyecektir.”

Bu hadisler mevzudur. Çünkü “Allah, sizin
vücutlarınıza ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.”
sahih hadisine
aykırıdır.

[2] 
[1]

Sabahattin Yıldız, İsmail Kaya, Şamil İslam Ansiklopedisi: 4/180.[2]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 51.

İlgili Makaleler