Hadis Usulü

4- SENET (RAVİ) SAYISINA GÖRE (VEYA DERECE-İ ŞUYU’ AÇISINDAN) HADÎS ÇEŞİTLERİ Hadis Usulü Online Oku

4- SENET (RAVİ)
SAYISINA GÖRE (VEYA DERECE-İ ŞUYU’ AÇISINDAN) HADÎS ÇEŞİTLERİ

 

Bir hadîs ne kadar çok sayıda senetle (tarîk’le)
gelirse o hadîs o nisbette mûteber ve kıymetlidir. Zira her yeni tarîk
öbürlerine destek ve takviye olur. Böylece hadîsin Resûlullah (aleyhissalâtu
vesselâm)’a nisbeti güç kazanır, zannîlik azalır. Bu sebeple muhaddisler,
hadîsleri bu açıdan da sınıflamaya tabi tutarak: Önce ikiye ayırmışlar:


1)

Mütevâtir hadîsler.


2)

Âhâd hadîsler (mütevatir olamayanlar).

Sonra, Âhad hadîsleri de tekrar üçe
ayırmışlardır:


a)

Meşhur hadîsler,


b)

Azîz hadîsler,


c)

Ferd (Garîb) hadîsler,

Şimdi bunları açıklayalım:[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/74.

İlgili Makaleler