Hadis Usulü

B6) Tasavvuf Ehli Nezdinde Meşhur Hadisler: Hadis Usulü Online Oku


b6) Tasavvuf Ehli Nezdinde Meşhur Hadisler:

 


“Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım.”


[1]

Bu hadis uydurmadır.

Halk arasında hadis diye dolaşan sözlerin hadis
olup olmadıklarını tetkik için el-Acluni’nin “Keşfu’l-Hafa ve muzil’l-libas
ammeş’tehara mine’l-ehadis ala elsineti’n-nas” adlı iki cildlik alfabetik
eserine müracaat edilmelidir.[2] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 36.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 113.  

İlgili Makaleler