İlahiyat Haber

4 İlahiyat Fakültesine Dekan Ataması Yapıldı

YÖK Genel Kurulu’nun 21’inci toplantısı sona erdi. Devlet üniversitesine ait 12 fakülteye dekan atand
Yükseköğretim Genel Kurulu 27 Eylül’de toplandı. Toplantıda eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporları incelendi. Devlet üniversitesine ait 12 fakülteye dekan atandı.

İki vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından YÖK’e sunulan rektör adayları ile 5 vakıf üniversitesinin dekan adayları hakkında olumlu görüş bildirildi. Şişli Meslek Yüksekokulu mütevelli heyeti tarafından YÖK’e önerilen Prof. Dr. Aynur Aydın Çoşkun’la ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verildi.
Devlet üniversiteleri fakültelerine atanan dekanlar şöyle:

– Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fükültesi: Prof. Dr. Kamer Kasım

– Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Karakaş

– Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Turan Akbaş

– Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Ali Osman Ateş

– Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi: Prof. Dr. Yasemin Arbak

– Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Bilal Kemikli

– Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Alçı

– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Niyazi Can

– Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi: Prof. Dr. Temel Sarıyıldız

– Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Osman Türer

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Hüseyin Peker

– Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Abdüsselam Uygur

Olumlu görüş bildirilen vakıf üniversiteleri rektör adayları:

– İstanbul Arel Üniversitesi Prof. Dr. Nihat Küçüksavaş

– Süleyman Şah Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Ekiz
Olumlu görüş bildirilen vakıf üniversiteleri dekan adayları:

– Bursa Orhangazi Üniversitesi İİBF: Prof. Dr. Erhan Birgili

– Canik Başarı Üniversitesi İİBF: Prof. Dr. Osman Demir

– Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Prof. Dr. Mehmet Emin Özel

– İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar – Tasarım Fakültesi: Prof. Dr. Ender Yazgan Buldun

– Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Akif Kütükçü

Genel Kurul’da ayrıca İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu mütevelli heyeti tarafından Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak YÖK’e önerilen Prof. Dr. Aynur Aydın Çoşkun’la ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verildi.

4 İlahiyat Fakültesine Dekan Ataması Yapıldı

 

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Hüseyin Peker

– Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Osman Türer

– Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Ali Osman Ateş

– Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Bilal Kemikli

İlgili Makaleler