Hadis Usulü

Raviler İle İlgili Terimler Hadis Usulü Online Oku


Raviler İle İlgili Terimler

 


1- Muttefak:

İki ravinin kendi adlarıyle babalarının adları birleşmiş olmak.


2- Muhtelif:

İsimler ayrı ayrı olmak.


3- Müteşabeh:

Yazılış ve okunuşlarda isimlerinde benzerlik olmak. (Muhammed bin Ukayl-i
Nisaburi, Muhammed bin Ukayl-i Firyabi) gibi.

[1] 
[1]

Mevzu Hadisler, Aliyyu’Kari, İlim Yayınları: 9.

İlgili Makaleler