3- RİVAYETİN SIFATI: Hadis Usulü Online Oku

42905

3- RİVAYETİN
SIFATI:

 

Rivayetin sıfatı ifadesiyle, hadislerin kelimesi
kelimesine aynen mi yoksa mana ile mi rivayet edilmiş olduğunu kasdetmekteyiz.
Bilindiği gibi hadisler, hadis kitaplarımıza geçinceye kadar iki şekilde rivayet
edilegelmişlerdir:

Lafzan.

Ma’nen.

Şimdi bu konuyu tetkik edeceğiz.[1] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 65.