Hadis Usulü

A3) Zayıf Meşhur Hadis: Hadis Usulü Online Oku


a3) Zayıf Meşhur Hadis:

 

Hasen olan Meşhur hadise misal olarak şu hadisi
verebiliriz:

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:


“Kalpler, kendilerine iyilik edenleri sevmeye
meyilli olarak yaratılmışlardır.”


[1] 
[1]

Bk. Suyuti, Tedrib: 189; İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları: 112.

İlgili Makaleler