C) Araştırmalar: Hadis Usulü Online Oku

40940


c) Araştırmalar:

 

Hadis ilmiyle meşgul olanlar, hakkında hadis
uydurulmuş olan konuları araştırmış ve bazı tesbitler yapmışlardır. Bu konuların
uzun listeleri Mevzuat kitaplarında verilmektedir.

[1] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 159.