İlahiyat Haber

2012 Yılında Kaç İlahiyat Fakültesi Kuruldu Dersiniz ?

 2012 Yılı İçerisinde Açılan İlahiyat Fakülteleri

1.Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
2.Trakya Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi,
3.Kutahya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
4 Mugla Üniversitesi  İahiyat Fakültesi
5.Yıldırım Beyazıt Üniversitesine İslami İlimler Fakültesi Ankara
6.Pamukkale Üniversitesi  İlahiyat Resmiyet Kazandı
7.Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne İlahiyat Fakültesi Bolu
8.İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
9.Nevşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
10.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 
11.Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
12.Dumlupınar Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi
13.Muğla Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi
14.Amasya Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi
15.Bülent Ecevit Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi
16.Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Genel İlahiyat Ve Dikab  Listesi


İLAHİYAT FAKÜLTELERİ
*Yeni açılanlar koyu renkle belirtilmiştir.

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Bolu) 
2. Adıyaman Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi (Adıyaman)
3. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi (Ağrı)
4. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Antalya)
5. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Ankara)
6. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Erzurum)
7. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Bingöl)
8. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Yozgat)
9. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Sivas) 
10. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Çanakkale) 
11. Çukurova İlahiyat Fakültesi (Adana) 
12. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Diyarbakır)
13. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İzmir) 
14. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Kayseri) 
15. Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Erzincan)
16. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Eskişehir)
17. Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İstanbul)
18. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi (İstanbul)
19. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Elazığ)
20. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Gaziantep)
21. Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Tokat)
22. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Gümüşhane)
23. Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Hakkari)
24. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Şanlıurfa)
25. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Çorum) 
26. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Iğdır)
27. İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi (Malatya) 
28. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İstanbul) 
29. İstanbul Şehir Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi (İstanbul)
30. İzmir Üniversitesi Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi (İzmir)
31. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Kars)
32. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (K.Maraş) 
33. Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Karabük)
34. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Trabzon)
35. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Kastamonu)
36. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Kilis)
37. Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Konya)
38. Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi (Mardin)
39. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İstanbul) 
40. 29 Mayıs Üniversitesi Uluslarası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi (İstanbul)
41. Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Muş)
42. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Samsun) 
43. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Denizli)
44. Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Rize) 
45. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Sakarya) 
46. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Siirt)
47. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Isparta)
48. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Şırnak)
49. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Edirne) 
50. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Bursa)
51. Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Lefkoşa)
52. Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Yalova)
53. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi (Ankara)
54.Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Van)
55. Nevşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
56.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 
57.Balıkesir Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi
58.Dumlupınar Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi
59.Muğla Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi 
60.Amasya Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi
61.Bülent Ecevit Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi
62.Ordu Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi.

DİKABLAR
*Yeni açılanlar koyu renkle belirtilmiştir.

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
3. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
4. Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
5. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
6. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
7. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
8. Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
9. Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
10. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
11. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
12. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
13. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
14. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
15. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
16. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
17. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
18. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
19. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
20. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
21. Gaziosman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
22. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
23. Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
24. Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
25. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
26. İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
27. İstanbul Medeniyet Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
28. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
29. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
30. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
31. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
32. Konya Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
33. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
34. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
35. Nevşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
36. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
37. Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
38. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
39. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
40. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
41. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
42. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü
43. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümü

İLİTAMLAR
1. Ankara Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı
2. Atatürk Üniversitesi İLİTAM
3. Cumhuriyet Üniversitesi İLİTAM
4. Dicle Üniversitesi İLİTAM
5. Dokuz Eylül Üniversitesi İLİTAM
6. Fırat Üniversitesi İLİTAM
7. İnönü Üniversitesi İLİTAM
8. İstanbul Üniversitesi İLİTAM
9. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İLİTAM
10. Sakarya Üniversitesi İLİTAM

İLAHİYAT ÖNLİSANS AÖF
1. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı (2011 Kontenjanı: 10000)
2. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı (2011 Kontenjanı: 5000)

İlgili Makaleler